ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
11 กค 55 ประกวดโครงงานคุณธรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
สพป.ลบ.๒ ประชุม ณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
blog stats
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม
ท่านเป็นคนที่

ปรัชญาของโรงเรียน คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี" พร้อมด้วย เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้

ข่าวการศึกษา
สหวิชา ดอท คอม
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการจัดารเรียนการสอน e - Learning
เริ่มนับ 14 พ.ย 2552
สถานีแหล่งเรียนรู้
เยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
เปิดเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Firefox download
วันคล้ายวันก่อตั้ง สพป.ลบ.๒
6 กค 55 จัดนิทรรศการ
9 กค 55 คณะบริหารและศึกษานิเทศก์
วันไหว้ครู
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
ติดต่อเรา namsud.lopburi2@hotmail.com webmaster ij_5@hotmail.com
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
การบริการ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสำริด ฟันเฟื่องฟู
5 ก.ย. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    รายละเอียด
29 ส.ค. 57 ยินดีต้อนรับ คุณครูวารีนา จันทร์ทอง มารับตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านฟ่าวงาม พร้อมด้วยคณะ สพม.8
27 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
25 ส.ค. 57 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมอาเซียน
9 ส.ค. 57 ยินดีต้อนรับคณะสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ได้นำกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน
1 ส.ค. 57 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์เข้ารับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย